Använd e-signering

Du kan använda funktionen Begär e-signering när du har laddat upp en pdf-fil i programdelarna Avtal, Kontakter,Projekt och Affärsmöjligheter. Du kan också använda e-signering för offerter. När du har låst offerten och valt att skicka den till kund kan du markera Kräv signering via BankID.

En förutsättning är också att saldot för e-signeringar är tillräckligt. Behöver saldot fyllas på görs detta under Inställningar - Generellt - Saldon av den som är administratör.

  1. Öppna en kontakt, ett avtal, ett projekt eller en affärsmöjlighet och klicka på fliken Filer.
  2. Ladda upp den pdf-fil som du vill ska signeras. Filen kan max vara 10 MB.
  3. Klicka på ikonen Begär e-signering till höger om det uppladdade dokumentet.
  4. Ange förfallodatum, påminnelsedatum och vilket språk signeringsprocessen ska vara på.
  5. Lägg till eventuella bilagor under Ytterligare bilagor.
  6. Klicka på Lägg till part om du vill lägga till personer som ska signera dokumentet. Klicka på Lägg till mig om det bara är du som ska ha tillgång till dokumentet.

Under Signerande parter anger du vem som ska signera dokumentet, hur personen ska autentisera sig, hur inbjudan ska skickas och i vilken ordning personen ska signera filen. Under Visa fler inställningar kan du göra ytterligare inställningar, till exempel vilken roll personen ska ha i signeringsprocessen och om autentisering behövs för att signera dokumentet och på vilket sätt i så fall.

  1. Gör dina inställningar för den signerade personen och klicka på Lägg till.
  2. Välj Starta signering när du är klar med dina inställningar.

Nu bjuds de personer som du har angett som signerande parter in för att genomföra signeringen. Visma Spcs kommer att stå som avsändare på avtalet/dokumentet. När signeringen är påbörjad kan du följa processen via de olika händelserna som visas.

När dokumentet skickats för e-signering dras en e-signering från ditt saldo. E-signeringar debiteras per signeringsrunda, oavsett antal bilagor och signerande parter. Exempel: En signeringsrunda med två bilagor och tre signerande partner = 1 e-signering.

Om e-signeringen återkallas, återförs den till saldot.