Föra över leverantörsfaktura från ekonomiprogrammet

Om du har integration med Visma eEkonomi kan du importera leverantörsfakturor från ditt ekonomiprogram till Visma Tid Pro, för att följa upp kostnader på olika projekt. Du kan ange om du vill importera alla leverantörsfakturor eller enbart fakturor som konterats med ett bokföringsprojekt. Inställningen gör du i Inställningar - Integrationer - Ekonomisystem.

Om du vill byta projekt som leverantörsfakturan är överförd till gör du det under fliken Överförda.

För att läsa in leverantörsfakturor från Visma eEkonomi gör du så här:

  1. Välj Fakturering - Leverantörsfakturor.
  2. Ange ett från- och till-datum vid Fakturadatum.
  3. Klicka på Uppdatera. Leverantörsfakturorna för den angivna perioden importeras.

Om kostnaden fördelats på flera projekt på leverantörsfakturan i Visma eEkonomi importeras dessa som separata rader i listan, så att olika projektkostnader kan delas upp på olika projekt.

  1. Klicka på datumet för fakturan för att titta på uppgifterna samt för att välja vilket projekt kostnaden ska kopplas till.

Om det finns ett projektnummer för leverantörskostnaden som matchar ett bokföringsprojekt på ett projekt väljer du istället knappen Överför. Då kopplas kostnaden till det projektet. Om bokföringsprojektet används på flera projekt får du istället koppla manuellt enligt ovan.

Markera de fakturor som du vill ska överföras till projekten och om du väljer alternativet Överför med vidarefakturering, så blir alla de markerade fakturorna automatiskt fakturerbara. Du slipper då gå in på varje faktura för att markera att den ska vidarefaktureras. Programmet tittar även på projektet om det finns något påslag för leverantörsfakturor och tillämpar de påslag som angetts där.

Om du fört över fakturor som du inte vill koppla till projekt kan du markera dem och välja Arkivera markerade.

Relaterade avsnitt

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.