Ladda upp dokument, fil eller e-post till projekt

På ett projekt kan du ladda upp och spara olika typer av dokument, till exempel ritningar, avtal, foton och e-postfiler. I Visma Tid appen kan du även ta foton och spara dem som fil direkt på projektet.

  1. Välj Projekt.
  2. Klicka på det projekt du vill ladda upp dokumentet till.
  3. Välj fliken Filer.
  4. Ladda upp de dokument du vill koppla till projektet.
  5. Klicka på Spara & stäng.

Du kan även skicka dokument för signering till din kund. Du laddar upp det dokument som du vill skicka som en pdf-fil enligt ovan på ett Projekt och väljer därefter att skicka det för signering. Läs mer i Använda E-signering.

Relaterade avsnitt

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.