Projekt

Under Projekt skapar och hanterar du pågående kunduppdrag. På ett projekt beskriver du vad som ska göras, om det är ett fastpris eller särskilt löpande pris, vem som ska arbeta med uppdraget, vilka artiklar som ska användas med mera.

Det är bara användare med licensen Standard och Total som kan skapa och se alla projekt. Användare med licensen Basic kan se de projekt som de finns med som deltagare på. Användare med licensen Light har inte någon åtkomst till projekt.

När du har skapat eller öppnat ett projekt ser du den grundläggande informationen om projektet på fliken Översikt. Som standard sorteras listan på när projektet skapades. Du ser till exempel vem som är projektansvarig, vem som arbetar med projektet och en sammanfattning av nedlagd tid. Du kan lägga till en beskrivning och en checklista på vad som ska göras. Har du aktiverat Karta på projekt under Inställningar - Generellt - Företagsinställningar kan du även ange koordinater för arbetsplatsen. Med knappen Rapportera tid eller Starta klocka kan du rapportera tid direkt på projektet.

På fliken Pris & fakturering kan du ange fakturatexter, referenser och vilken prissättning som gäller. Du kan ange ett eller flera fastpristillfällen eller om tid och artiklar med mera ska faktureras löpande. För löpande pris kan du använda standardpriset för artiklarna eller en särskild prislista. Du kan också skapa en helt projektunik prissättning, till exempel om du vill sätta pris per aktivitet eller användare eller skapa en helt projektunik prislista för utvalda artiklar. Det finns också möjlighet att skapa varningar för om totalt antal rapporterade timmar, totalt antal fakturerade timmar eller totalt fakturerat belopp överskrids. Varningen visas sedan i projektlistan och under Fakturering - Att fakturera.

På fliken Ekonomi följer du upp hur det går med uppdraget ekonomiskt. Du ser vad som inte är fakturerat ännu, dina fakturerade intäkter och dina kostnader. Du kan även ange en kalkyl att följa upp mot. På fliken Ekonomi kan du även se alla fakturaunderlag som skapats och lägga upp följesedlar/leverantörsfakturor/kvitton som kostnader mot projektet. Vill du fakturera kan du klicka på Gå till fakturaunderlag.

På fliken Tid ser du alla timmar som rapporterats av alla deltagare på projektet. Ekonomisk information visas endast för den som är projektansvarig. Du kan se grafer över arbetade timmar och fakturerbara timmar. Genom att klicka på Redigera kalkyl kan du ange de kalkylerade timmarna för projektet totalt, per månad eller per vecka. Du kan också fördela de kalkylerade timmarna per aktivitet eller per deltagare. I den nedre delen av arbetsbilden kan du följa den rapporterade tiden per rapportör eller aktivitet. Under fliken Detaljer kan du se detaljer om den arbetade tiden, justera priset för tiden samt attestera projektets tider så att de kan faktureras.

På fliken Artiklar lägger du upp artiklar som ska faktureras kunden. Du ser även de artiklar som registrerats av alla deltagare på projektet i samband med tidsregistreringar. Klickar du på knappen Visa fakturerade artiklar ser du de artiklar som tidigare fakturerats för projektet. För att gå tillbaka till de ofakturerade artiklarna klickar du på Dölj fakturerade artiklar.

På fliken Filer kan du ladda upp dokument, filer och e-post som är viktiga för uppdraget.

Du kan använda programmets Snabbsök för att enkelt söka efter ett företag, en person eller ett projekt. De sökträffar som visas är relaterade till varandra, det vill säga söker du till exempel efter ett företag så visas företaget och projekt och personer som är knutna till det företaget. Snabbsöket visas för alla typer av användarlicenser förutom de som har Light.

Relaterade avsnitt

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.