Resursplanering

Vad som visas i vyn och vad du kan göra beror på vilken typ av användarlicens du har, men även vilka moduler som är aktiverade.

I programdelen Resursplanering får du en fullständig översikt över beläggning, interntid, frånvaro och semester. Detta ger dig möjlighet att:

  • Planera projekt, affärsmöjligheter och frånvaro
  • Se tillgänglighet och allokera resurser på projekt och samlingsprojekt
  • Optimera och omfördela arbetsuppgifter
  • Ansöka om ledighet och anmäla sjukdom
  • Underlätta semesterplaneringen för hela företaget
  • Undvika överbelastning och underbemanning

Läs hur du aktiverar resursplaneringen i avsnittet Aktivera Resursplanering.

Olika vyer

Resursplaneringen består av olika vyer, dels programmets färdiga vyer men även vyer som du har skapat själv. Du väljer vilken vy du vill se uppe till höger i arbetsbilden vid Vald vy. Som administratör kommer du åt alla medarbetares planering och kan skapa egna vyer med urval på medarbetare och/eller projekt. Läs om hur du skapar egna vyer i avsnittet Skapa egen vy.

Följande vyer finns färdiga i programmet:

Min planering Den här vyn har alla användare tillgång till. Här kan du som användare se hur du är inplanerad på olika arbetsuppgifter och planera in dig själv på interntid. Du kan också ansöka om ledighet och anmäla sjukfrånvaro, förutsatt att Ledighetsansökan och Sjukanmälan är aktiverat.
Mina medarbetare

Den här vyn har du tillgång till om du är attestansvarig. Här visas planeringen för de du är attestansvarig för.
Som attestansvarig får du notiser och mejl vid anmäld sjukfrånvaro och du har också möjlighet att attestera och redigera ledighetsansökningar, förutsatt att Sjukanmälan och Ledighetsansökan är aktiverat.

Mina projekt & affärsmöjligheter Den här vyn har du som är projektledare och ansvarig säljare tillgång till. Här visas planeringen per projekt/affärsmöjlighet.
Frånvaro - översikt Den här vyn har alla användare tillgång till. Här kan du se hur frånvaron för företaget ser ut.

Vad du kan göra i de olika vyerna i resursplaneringen och vilka vyer du har tillgång till styrs av de inställningar som är gjorda på din licenstyp. Inställningen görs per användare under Inställningar - Generellt - Licenser & användare. Längst ner i kolumnen för den aktuella licensen finns valet Resursplanering. En användare med behörighet till systeminställningar har alltid full behörighet i resursplaneringen.

Relaterade avsnitt