Rapportera tid och frånvaro för dag

Under Tid & kvitton och valet Dag under Visningsläge, registrerar du din arbetade tid dag för dag. För att välja dag att rapportera på använder du kalendern till vänster. Till höger visas en sammanfattning av den tid som rapporterats för den aktuella dagen. Där kan du även klicka på Detaljer för att se mer information om till exempel resor, tillägg och maskiner.

Du kan också registrera din tid direkt på projektet genom knapparna Rapportera tid eller Starta klocka. Väljer du Rapportera tid kommer programmet att föreslå en sluttid på föregående registrering. Sluttiden som föreslås är nuvarande timme och minut.

Väljer du Starta klocka rapporterar du din tid i realtid. När du är klar med ditt uppdrag klickar du på Stoppa klocka. Kontrollera din arbetade tid och aktivitet.

  1. Välj Tid & kvitton - Dag.
  2. Välj den dag i kalendern som du vill rapportera tid för. Dagens datum visas per automatik.
  3. Klicka på Ny tidsregistrering.

Beroende på vilken licens du har så visas olika val som du kan registrera tid för. Har du licensen Light visas flikarna Interntid och Frånvaro. Har du licensen Basic, Standard och Total visas flikarna Allt, Projekt, Interntid och Frånvaro.

  1. Välj vad du vill rapportera tid för.
Du kan välja att stjärnmarkera de registreringar som du vill ha som favoriter, vilket gör att de alltid visas vid tidregistrering, oavsett vad du ska registrera för tid.

De dagar du har påbörjat registrering för får en svagt markerad ring runt datumet.

Relaterade avsnitt

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.