Registrera nytt kvitto

  1. Välj Tid & kvitton - Kvitton.
  2. Ladda upp kvittot. Du kan antingen dra och släppa en fil (bild eller pdf) eller klicka i rutan för att välja en fil.

Om du registrerar ett kvitto i mobilen har du möjlighet att ta ett foto på kvittot.

  1. Klicka på Registrera för att registrera utlägget.
  2. Fyll i uppgifterna för utlägget. De fält du kan fylla i förklaras nedan.
  3. Klicka på Skicka för att skicka utlägget till den attestansvarige.

Om du har eget attestansvar sparar du kvittot genom att klicka på Attestera.

När kvittot har attesterats lägger det sig under relevant flik, exempelvis Privat utlägg eller Inköp företagskort.

Relaterade avsnitt