Visma Tid Smart

Går det arbeta med arbetsorder?

Ja, i Visma Tid Smart kan du skapa enkla digitala och mobila arbetsordrar för dig och dina medarbetare, med checklistor, arbetsplatsbeskrivning, materiallistor och dokumenthantering. I appen för Visma Tid Smart kommer du snabbt åt all information om ordern och kan checka av arbetsuppgifter, registrera tid och artiklar, ta foton på arbetsplatsen eller ladda upp viktiga dokument.