Går det arbeta med arbetsprojekt?

Ja, i Visma Tid Smart kan du skapa enkla digitala och mobila arbetsprojekt för dig och dina medarbetare, med checklistor, arbetsplatsbeskrivning, materiallistor och dokumenthantering. I appen för Visma Tid Smart kommer du snabbt åt all information om projektet och kan checka av arbetsuppgifter, registrera tid och artiklar, ta foton på arbetsplatsen eller ladda upp viktiga dokument.