Artiklar & priser

Artiklar

I programmet finns det ett antal systemartiklar som ligger med från början. Dessa artiklar kan inte tas bort.

Följande systemartiklar finns i programmet:

Tid Artikeln är kopplad till all tid som rapporteras mot ett projekt. Det måste alltid finnas minst en artikel av typen Tid, därför finns det en systemartikel upplagd från början. Du kan ändra eller ta bort denna om du har lagt upp egna tidartiklar. På artiklar av typen Tid bör du ange ett grundpris/timme, en kalkylkostnad för att få uppföljning av kostnaden för arbetstiden samt det artikelnummer vars artikelkontering ska gälla vid fakturering i ditt ekonomiprogram. Observera att du inte anger någon lönekod på tidartiklar, det styrs istället från tidkoden. Läs mer i avsnittet Tidskod.
Bilresa Artikeln används av funktionen Resa i tidregistreringen när du rapporterar antal körda kilometer med en privat- eller företagsbil. Artikeln kan inte tas bort. På artikeln bör du ange ett pris och en eventuell kostnad per kilometer som används vid beräkning när du debiterar din kund. Övriga fält att justera för korrekt koppling till ditt löne-/ekonomisystem är Lönekod och Artikelnummer.
Fastpris Artikeln är kopplad till funktionen Fastpris i programdelen Projekt. Artikeln kan inte tas bort. Det enda du bör ange på projektet är det artikelnummer vars artikelkontering ska gälla vid fakturering av fastpriset i ditt ekonomiprogram.
Leverantörsfaktura Artikeln är kopplad till funktionen Leverantörsfakturor på projektet, där du väljer om leverantörskostnaden ska debiteras kund. Artikeln kan inte tas bort. Det enda du bör ange på projektet är det artikelnummer vars artikelkontering ska gälla vid fakturering av leverantörskostnaden i ditt ekonomiprogram.
Utlägg Artikeln är kopplad till funktionen Kvitton, där du väljer om utlägget ska debiteras kund. Artikeln kan inte tas bort. Det enda du bör ange på projektet är det artikelnummer vars artikelkontering ska gälla vid fakturering av utlägget i ditt ekonomiprogram.

Följande artiklar kan du själv skapa:

Tid Det måste alltid finnas minst en artikel av typen Tid. Du kan antingen låta all tid, oberoende av aktivitet, rapporteras mot en enda tidartikel. Du kan också lägga upp flera tidartiklar med olika grundpris/timme eller med olika koppling mot tjänsteartiklar i ditt ekonomisystem. Om du har flera tidartiklar kan du även välja om dina aktiviteter ska kopplas mot en särskild artikel eller om du vill låta användaren välja tidartikel i tidregistreringen. På tidartikel bör du främst ange pris, kostnad och artikelnummer om du har koppling mot ett ekonomisystem.
Material Allt material som ska kunna anges som åtgång vid tidregistrering lägger du upp som materialartiklar med ett grundpris samt gällande enhet. Ange även kalkylkostnad om du vill få uppföljning av kostnaden på projektet samt det artikelnummer vars artikelkontering ska gälla vid fakturering av materialet i ditt ekonomiprogram.
Traktamente Om du arbetar med traktamente lägger du upp artiklar för detta här. Artiklar av typen Traktamente används sedan i funktionen Resa i tidregistreringen. På artiklar för traktamente anger du lönekod samt pris i de fall traktamentet ska debiteras kund. Du kan även ange kalkylkostnad för uppföljning av kostnaden för traktamente på projekt samt det artikelnummer vars artikelkontering ska gälla vid fakturering av traktamentet i ditt ekonomiprogram.
Maskiner/Utrustning

Om du arbetar med driftkostnader per timme lägger du upp artiklar för maskiner eller annan utrustning här. Dessa kan sedan användas i funktionen Maskiner i tidregistreringen. På artikeln anger du timpriset som ska debiteras kund samt vilken typ av maskin/utrustning det är. Du kan även ange kalkylkostnaden för driften för uppföljning av kostnaden på projekt samt det artikelnummer vars artikelkontering ska gälla vid fakturering av maskindriften i ditt ekonomiprogram.

Tillägg

Om du arbetar med obekväm arbetstid (OB) eller till exempel risktillägg, jourtillägg, höghöjdstillägg, underjordstillägg lägger du upp artiklar för det här. Dessa används sedan i funktionen Tillägg i tidregistreringen. På artikeln anger du lönekod och tar ställning till hur tillägget ska visas för användaren, som Antal eller Ja/Nej. Du kan även ange kalkylkostnaden för tillägget för uppföljning av kostnaden på projekt samt det artikelnummer vars artikelkontering ska gälla vid fakturering av tillägget i ditt ekonomiprogram.

Artiklar som du använder ofta kan du markera som favoriter. Det gör du genom att klicka på stjärnan längst till vänster på artikelraden. När du sedan väljer artiklar på ditt projekt eller registrerar din tid kan du filtrera på dina favoriter.

Arbeta med priser

Priset som du sätter i artikelregistret för tid, material, resor etc fungerar som grundpris mot kund om inget annat angetts på projektet. Om du har varierande priser beroende på kund eller uppdrag kan du lägga upp olika prislistor utöver din grundprislista/artikellista och sedan välja vilken som ska gälla på dina olika kontakter och ordrar.

På projektet har du möjlighet att frångå grundpriset och istället ange unika priser för just det aktuella projektet. Detta kan du till exempel göra genom att sätta ett fastpris för hela uppdraget eller ange ett projektunikt löpande timpris. Du kan även sätta ett projektunikt pris per användare eller aktivitet. Läs mer i avsnittet Skapa prislista.

Användare som har licensen Standard och Total kan se priser i programmet. Användare med licensen Light och Basic kan inte se några priser alls.

Relaterade avsnitt

Supportforum

Ta del av hur 42 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.