Integration mot Visma eEkonomi

Att integrera Visma Tid Smart med Visma eEkonomi innebär att Visma Tid Smart används som ett försystem till Visma eEkonomi. Det är i Visma Tid Smart som de anställda rapporterar tid och arbetar med kundens projekt och prissättning. Det är också här du sammanställer fakturaunderlag. Fakturaunderlagen synkroniseras sedan automatiskt med Visma eEkonomi så att du kan fakturera därifrån.

Innan du börjar arbeta i Visma Tid Smart kan du föra över kunder, artiklar och eventuella projekt och resultatenheter från Visma eEkonomi. På så sätt får du in grunduppgifter att arbeta vidare med i Visma Tid Smart.

Supportforum

Ta del av hur 42 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.