Kundnummer

Under Inställningar - Kontakter - Kundnummer anger du vilket kundnummer som ska användas nästa gång du skapar en kontakt. Om du har integrerat Visma Tid Smart mot ett ekonomiprogram kan du välja Hämta nästa lediga från ekonomisystemet.

När du sedan skapar din kund kan du lägga in ett kundnummer på den. Det gör du genom att antingen hålla muspekaren över fältet Kundnummer och klicka på pilen som visas, alternativt markera relationen Kund. Du får då möjlighet att välja nästa föreslagna kundnummer vilket baseras på den inställning du har gjort under Inställningar - Kontakter - Kundnummer. När du sparar kunden kommer kundnumret direkt att föras över till ekonomiprogrammet om du har Visma Tid Smart integrerat mot ett sådant.

Relaterade avsnitt