Skapa frånvarokod

Frånvarokoden är det skäl till frånvaro som de anställda ska kunna använda när de registrerar sin tid.

De standardkoder som finns i programmet är Föräldraledighet, Semester, Sjuk, Tjänstledighet och Vård av barn.

  1. Välj Inställningar - Tid & Kvitton - Frånvaro.
  2. Klicka på Lägg till frånvaro.
  3. Namnge frånvarokoden.
  4. Ange vilken kod tidstypen har i lönesystem. Detta gör du i fältet Frånvarokod för månadslön och i fältet Frånvarokod för timanställd för timanställda.

Relaterade avsnitt