Rapporteringsprofiler

Rapporteringsprofiler används för att kunna styra vilka fält respektive medarbetare ska se vid tidsregistrering. Grundprofilen är standardprofilen som alltid finns vid start, men du kan självklart skapa egna efter dina behov. Varje profil kopplas därefter till respektive använder under Inställningar - Generellt - Licenser & Användare.

  1. Välj Inställningar - Tid & Kvitton - Rapporteringsprofiler.
  2. Klicka på Lägg till ny profil.
  3. Namnge profilen.
  4. Välj vilken profil som ska ligga till grund för den nya profilen.
  5. Anpassa rapporteringsmöjligheter och inställningar för tidrapportering som ska gälla för profilen.
Alla användare som tilldelas profilen kan tidrapportera enligt det angivna regelverket. Alla användare måste vara knuten till en profil.
  1. Gå till respektive användares inställningar för att ställa in vem som ska registrera med rapporteringsprofilen.

Relaterade avsnitt

Supportforum

Ta del av hur 42 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.