Skapa schema

  1. Välj Inställningar - Tid & Kvitton - Schema.
  2. Klicka på Lägg till schema.
  3. Ange ett namn för schemat i fältet Schemanamn.
Du kan välja att lägga upp ett Flerveckorsschema för upp till 12 veckor.
  1. Ange hur många timmar respektive arbetsdag ska innehålla.
Det finns även möjlighet att ange ett Säsongsarbetsschema som gäller under en pågående schemaperiod. Säsongsarbetsschema kan dock inte läggas till på ett Flerveckorsschema.
  1. Ange vad som gäller för de undantag som finns angivna för helgdagar.

Vill du skapa egna undantag gör du det genom att klicka på Nytt undantag. Ange vilket datum undantaget gäller, en beskrivning av undantaget och hur många arbetstimmar som dagen ska innehålla.

Relaterade avsnitt