Skapa tidskod

  1. Välj Inställningar - Tid & Kvitton - Tidskoder.
  2. Klicka på Lägg till tidskod.
  3. Ge koden ett namn.
  4. Ange om någon särskild omräkningsfaktor ska gälla för kalkylkostnaden eller för priset mot kund.

Omräkningsfaktorn för kalkylkostnaden styr hur varje rapporterad timme med den aktuella tidskoden beräknas i den ekonomiska uppföljningen på projektet, baserat på det kalkylpris som angetts på tidartikeln. 1,5 i omräkningsfaktor innebär att kostnaden för arbetstiden är kalkylpriset x1,5. Som standard föreslås 1,00.

Omräkningsfaktorn för priset till kund påverkar således hur varje rapporterad timme med den aktuella tidskoden beräknas i priset ut mot kund. Motsvarande 1,5 i omräkningsfaktor innebär att priset för arbetstiden är standardpris x 1,5.

  1. Ange om tidskoden ska vara standard vid tidsregistrering.
  2. Ange om tidskoden avser ordinarie arbetstid. All form av övertid är exempelvis inte ordinarie arbetstid.
  3. Ange om tidskoden ska påverka tidbanken.

Tidbanken håller reda på hur mycket tid som registrerats mot användarens schema och du styr med hjälp av tidskoden om tidbanksaldot ska påverkas eller ej. Om du valt att arbeta med tidbanken rekommenderas att endast låta ordinarie arbetstid påverka tidbankssaldot.

  1. Ange de lönekoder som ska följa med till lönesystemet.
  2. Välj Spara.

En tidskod är den omvandlingsfaktor som ligger till grund för det debiterbara priset ut till kund. En tidskod innehåller både en omräkningsfaktor för kalkylkostnad, en omräkningsfaktor för kundens pris och lönekoder för löneunderlaget. Du kan ställa in om tidskoden ska påverka tidbanken eller ej.

Relaterade avsnitt