Skapa utläggskategori

  1. Välj Inställningar - Tid & Kvitton - Utlägg.
  2. Klicka på Lägg till utläggskategori.
  3. Ange det konto som utlägget ska bokföras mot.
  4. Namnge utläggskategorin och en eventuell beskrvning.
  5. Klicka på Spara.

Relaterade avsnitt