Utläggskategori

När ett utlägg registreras ska typ av utlägg anges. Du väljer då bland de utläggskategorier som finns upplagda. Som standard finns kategorierna: Resekostnader, Extern representation, Kontorsmaterial, Intern representation och Övriga personalkostnader.

Relaterade avsnitt