Visma Tid Smart

Skapa kontakt

I kontaktregistret hanterar du alla typer av kontakter, både företag och personer. På respektive kontakt kan du ange vilken relation ni har, till exempel om det är en kund eller en leverantör.

 1. Välj Kontakter.
 2. Klicka på Ny kontakt.
 3. Ange om kontakten är ett företag eller person.
 4. Fyll i uppgifterna om kontakten på de olika flikarna.

Under Relation kan du klassificera dina kontakter för att kunna filtrera personer och företag utefter vilken relation du har med dem. Här markerar du alla de relationer du har med kontakten.

De relationer som finns att välja på är Kund, Leverantör, Underkonsult, Grossist, Återförsäljare och Samarbetspartner. En kontakt kan ha flera relationer, till exempel kan en kontakt vara både kund och leverantör.

Under fliken GDPR kan du samla GDPR-relaterad information om din kontakt. Att ha den här informationen samlad på ett ställe underlättar för dig att hantera personuppgifter i enlighet med GDPR.

Följande områden kan du fylla i uppgifter om:

 • Syfte med behandling
 • Källa
 • Rättslig grund
 • Hur samtycket har inhämtats
 • Kommunikation
 • Hur samtycket för kommunikation har inhämtats

Via knappen Registerutdrag får du en sammanställning av kontaktens identitetsuppgifter och den information du angett på fliken GDPR, samt hjälp att spåra om din kontakt används som kund på en order.

 1. Klicka på Spara & stäng när du har angett alla uppgifter för kontakten.

Relaterade avsnitt