Skapa kontakt

I kontaktregistret hanterar du alla typer av kontakter, både företag och personer. På respektive kontakt kan du ange vilken relation ni har, till exempel om det är en kund eller en leverantör.

 1. Välj Kontakter - Alla kontakter.
 2. Klicka på Ny kontakt.
 3. Ange om kontakten är ett företag eller person.
 4. Ange kundnummer på kontakten om vill.

Du kan antingen hålla muspekaren över fältet Kundnummer och klicka på pilen som visas alternativt markera relationen Kund. Du får då möjlighet att välja nästa föreslagna kundnummer vilket baseras på den inställning du har gjort under Inställningar - Kontakter - Kundnummer. Du kan också skriva in ett eget kundnummer direkt. När du sparar kunden kommer kundnumret direkt att föras över till ekonomiprogrammet om du har Visma Tid Smart integrerat mot ett sådant.

 1. Ange namnet på kontakten.

Med hjälp av förstoringsglaset, Sök via Checkbiz, kan du söka efter din kontakt. De uppgifter som finns registrerade hos Checkbiz fylls i under flikarna Översikt och Mer info. Dessa uppgifter kan du ändra.

 1. Fyll i resterande uppgifter om kontakten på de olika flikarna.

Under Relation kan du klassificera dina kontakter för att kunna filtrera personer och företag utefter vilken relation du har med dem. Här markerar du alla de relationer du har med kontakten.

De relationer som finns att välja på är Kund, Leverantör, Underkonsult, Grossist, Återförsäljare och Samarbetspartner. En kontakt kan ha flera relationer, till exempel kan en kontakt vara både kund och leverantör.

Under fliken Mer info kan du klicka på GDPR. Där kan du samla GDPR-relaterad information om din kontakt. Att ha den här informationen samlad på ett ställe underlättar för dig att hantera personuppgifter i enlighet med GDPR.

Följande områden kan du fylla i uppgifter om:

 • Syfte med behandling
 • Källa
 • Rättslig grund
 • Hur samtycket har inhämtats
 • Kommunikation
 • Hur samtycket för kommunikation har inhämtats

Via knappen Registerutdrag får du en sammanställning av kontaktens identitetsuppgifter och den information du angett på fliken GDPR, samt hjälp att spåra om din kontakt används som kund på ett projekt.

 1. Klicka på Spara & stäng när du har angett alla uppgifter för kontakten.

Vill du skapa ett projekt direkt får du nu möjlighet att göra det. Du kan få uppföljning på kunden via flikarna Projekt och Ekonomi.

Relaterade avsnitt