Visma Tid Smart

Skapa order

 1. Välj Ordrar.
 2. Klicka på Lägg till order.
 3. Ge ordern ett namn och kontrollera önskat ordernummer.
 4. Välj en befintlig kund eller skapa en ny.

Vill du skapa likadana ordrar till flera kunder på samma gång gör du det genom att klicka på Skapa ordrar för flera kunder. Där söker du sedan fram och markerar de kunder du vill skapa ordrar för.

 1. Välj hur du vill fakturera. Du kan välja mellan Löpande, Fastpris eller Ingen fakturering.
 1. Under Tidsartiklar, deltagare och aktiviteter anger du vilka tidsartiklar, deltagare och aktiviteter som ska ingå på ordern.
 2. Klicka på Skapa order.

Nu skapas ordern och du kan komplettera den med ytterligare uppgifter om du vill.

Under Inställningar - Företagsinställningar kan du ange om du vill arbeta med rut/rot och kartfunktion. Med denna inställning har du möjlighet att definiera arbetsplatsens koordinater på fliken Översikt på ordern. I appen visas en karta för arbetsplatsen.

Om du har en integration till ditt ekonomisystem så anger du i fältet Bokföringsprojekt vilket bokföringsprojekt ordern hör till. Bokföringsprojektet skapas då upp i ekonomisystemet när ordern skapas. Vill du att bokföringsprojektet ska heta samma som ordern så markerar du Använd samma information som på ordern.

För att leverantörsfakturor ska kunna hämtas in till ordern behöver de vara bokförda mot detta bokföringsprojekt. Flera ordrar kan vara knutna till samma bokföringsprojekt.

Om du har Visma Administration som ekonomisystem så skapas bokföringsprojektet när fakturaunderlaget importeras.

 1. Beskriv uppdraget och lägg vid behov till fler uppgifter.
 1. Kontrollera referenser och prissättning på fliken Pris & fakturering.
 1. Ange eventuellt en kalkyl för intäkter och kostnader på fliken Ekonomi och kalkyl för timmar på fliken Tid.
 2. Klicka på Spara.

Relaterade avsnitt