Visma Tid Smart

Skapa order

  1. Välj Ordrar.
  2. Klicka på Lägg till order.
  3. Ge ordern ett namn och kontrollera önskat ordernummer.
  4. Välj en befintlig kund eller skapa en ny.

När du har gett ordern ett namn och valt kund kan du spara ordern och arbeta vidare med övriga uppgifter senare.

  1. Beskriv uppdraget och lägg vid behov till en checklista.

Under Inställningar - Företagsinställningar kan du ange om du vill arbeta med rut/rot och kartfunktion. Med denna inställning har du möjlighet att definiera arbetsplatsens koordinater på fliken Översikt på ordern. I appen visas då en karta för arbetsplatsen.

  1. Välj vilka som ska rapportera på ordern under Deltagare.

Om du har en integration till ditt ekonomisystem så anger du i fältet Bokföringsprojekt vilket bokföringsprojekt ordern hör till. Bokföringsprojektet skapas då upp i ekonomisystemet när ordern skapas.

För att leverantörsfakturor ska kunna hämtas in till ordern behöver de vara bokförda mot detta bokföringsprojekt. Flera ordrar kan vara knutna till samma bokföringsprojekt.

Om du har Visma Administration som ekonomisystem så skapas bokföringsprojektet när fakturaunderlaget importeras.

  1. Kontrollera referenser och prissättning på fliken Pris & fakturering.

På fliken Pris & fakturering anger du fakturauppgifter och det är även här du anger hur du ska prissätta ditt arbete. När det gäller prissättning kan du välja mellan Löpande, Fastpris eller Ingen fakturering.

  1. Ange eventuellt en kalkyl för intäkter och kostnader på fliken Ekonomi och kalkyl för timmar på fliken Tid.
  2. Klicka på Spara.

Relaterade avsnitt