Skapa nytt samarbete

  1. Välj Samarbete.
  2. Klicka på Nytt samarbete.
  3. Ange byråns organistationsnummer och klicka på Sök.
  4. Välj vilken typ av behörighet du vill att byrån ska ha, Begränsad eller Fullständig.
  5. Klicka på Ja.

Nu är samarbetet skapat. Du kan när som helst avbryta samarbetet genom att klicka på det röda krysset till höger om byrån.