Samarbete

Här kan du se dina samarbeten och även bjuda in din byrå till ett samarbete. Att samarbeta i Visma Tid Smart ger er möjlighet att arbeta digitalt och utan manuell hantering.

Det finns två olika typer av samarbeten:

Fullständig åtkomst Fullständig åtkomst ger byrån fullständig åtkomst i ditt Visma Tid Smart, inklusive administrationssidor och möjligheten att logga in med åtkomst till allt innehåll.
Begränsad åtkomst Begränsad åtkomst ger byrån åtkomst till dina medarbetare (kontaktuppgifter och löneuppgifter), löneunderlag, kvitton och utlägg.

Relaterade avsnitt