Kvitton

Under Tid & kvitton - Kvitton kan du registrera utlägg genom att ladda upp dina kvitton. Om du registrerar i mobilen kan du ta ett foto på kvittot.

Under fliken Oregistrerade visas de utlägg du har laddat upp via programmet eller mobilappen och som ännu inte är registrerade. När ett utlägg är registrerat och skickat för attest visas det under Väntar attest.

Under fliken Privata utlägg visas attesterade utlägg som gjorts genom privat utlägg eller privat kort.

Privata utlägg avser utgifter som ska ersättas på lönen och redovisas därmed på löneunderlaget.

Under fliken Inköp företagskort visas attesterade utlägg som gjorts med företagskort.

Om du klickar på ett utlägg på fliken Inköp företagskort visas ett bokföringsförslag, eftersom inköp med företagets pengar ska hanteras som affärshändelser direkt i redovisningen. Om du har integration med Visma eEkonomi kan du skapa en verifikation direkt från utlägget. Du kan även välja att ta ut rapporten Kvitton och utlägg för att se en sammanställning av alla utlägg under en period, som du kan använda som underlag för manuell registrering av händelserna i din bokföring.

Relaterade avsnitt