Nytt i Visma Tid Smart

Här presenteras nyheter och förändringar för den senaste versionen av Visma Tid Smart.

Januari 2021

Förbättring i Projekt

På ett projekt där du väljer fliken Tid, kan du nu se en sammanställning av både resor och maskintid. Du har tidigare bara kunnat se en sammanställning av tiden.

Ändrad inställning för visning av debiterbar tid och debiteringsgrad

Om du idag inte har kryssrutan vid Fakturerbara timmar under Inställningar - Tid & Kvitton - Rapporteringsprofiler markerad, innebär det att diagrammet Debiterbar tid och Debiteringsgrad inte längre visas för medarbetaren vid tidregistrering i vyn Månadsregistrering.

Vill du att användaren även i fortsättningen ska se diagrammet, gå till Rapporteringsprofiler. Är användaren kopplad till en särskild rapporteringsprofil, ändrar du inställningen under Anpassade rapporteringsmöjligheter. Har ni inte lagt till egna profiler, markerar du Fakturerbara timmar i listan av val som visas under Generella rapporteringsmöjligheter.

Välj att dölja personnummer vid e-signering

Nu kan du välja att personnummer inte ska skrivas ut i signerade dokument när du valt en part som ska autentisera med BankId. På inställningarna för dokumentet som ska signeras, kan du under Signerande parter ange om personnummer ska visas eller döljas. Om du väljer att visa personnummer, kan alla som tar del av det signerade dokumentet även se personnummer för övriga signerande parter.

Supportforum

Ta del av hur 42 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.