Nytt i Visma Tid Smart

Här presenteras nyheter och förändringar för den senaste versionen av Visma Tid Smart.

Maj 2020

Order byter namn till Projekt

I denna versionen av Visma Tid Smart, byter Order namn till Projekt. Detta sker genomgående i programmet och det innebär följande namnändringar:
Order > Projekt
Orderansvarig > Projektledare
Orderdeltagare > Projektdeltagare
Orderutskrift > Projektutskrift

Upparbetat byter namn till Att fakturera

För att bli tydligare med underlag som är färdigt att fakturera till kund har vi även bytt namn på fliken Upparbetat, som finns under Fakturering, till Att fakturera.

Lägg till Projektkategorier

Nu kan du välja att gruppera dina projekt ytterligare, genom att skapa Projektkategorier, som du sedan kan välja in på respektive Projekt. För att skapa projektkategorier måste du vara Administratör. Gå till Inställningar (kugghjulet uppe till höger) och välj Projekt - Projektkategorier.

Ytterligare anpassning av sidomenyn

För att få tillgång till en större arbetsyta är från med nu sidopanelen alltid infälld. Du fäller ut den genom att föra muspekaren över den.