Tidkoder, översikt

Programdelen finns under Register - Tidkoder.

De tidkoder du vill kunna arbeta med lägger du upp i det här registret. Tidkod anges per registrering för att visa om arbetad tid avser normaltid, restid, övertid etc, eller om registreringen avser frånvaro, t ex semester eller sjukdom. Med programmet följer ett antal färdiga tidkoder du inte kan ta bort, men du kan ändra omräkningsfaktorn. Om du inte vill ha någon av dessa tidkoder valbara, vid exempelvis tidsregistreringen, tar du bort markeringen i rutan Aktiv.

Så här kan det se ut:

De tidkoder du lägger upp kan ha nummer 100 eller högre. Serien 000-099 är reserverad för tidkoder som följer med programmet. Om du vill skapa en egen tidkod som sorteras in bland de tidkoder som följer med programmet, lägg upp en tidkod som avslutas med en bokstav, t ex 041E.

Se även

Tidkoder, detaljinformation