Skapa avstämningsrapport

Detta avsnitt gäller för dig som är administratör och inloggad i vyn Organisation för företaget.

Som administratör kan du ta ut en avstämningsrapport i Excel-format. I rapporten ser du bland annat totalt belopp per användare, kontosummering med mera.

Observera att avstämningsrapporten skapas utifrån bokföringsdatum och inte utifrån datum på kvittot eller utlägget.

Gör så här för att ta ut en avstämningsrapport:

  1. Välj Översikt.
  2. Markera Inkludera även ej inskickade rapporter under Avstämningsrapport om du vill ta med information om rapporter och utlägg som ännu inte är inskickade från användare.
  3. Välj intervall i datumfälten.
  4. Klicka på Skapa rapport.

Ett mejl skickas till dig när rapporten är klar.

  1. Klicka på de tre prickarna längst ut till vänster vid rapporten och välj Ladda ner.

Relaterade avsnitt