Inställningar för administratörer

Detta avsnitt gäller för dig som är administratör och inloggad i vyn Organisation för företaget.

Under Inställningar gör du inställningar för företaget. Här lägger du bland annat in företagsuppgifter, avdelningsstruktur och anpassar utläggsprocessen efter företagets behov.