Uppsägning av ditt abonnemang

Detta avsnitt gäller för dig som är administratör och inloggad i vyn Organisation för företaget.

När du säger upp ditt abonnemang för Visma Utlägg, kan du inte längre arbeta vidare i tjänsten. All information raderas i samband med att abonnemanget upphör.

Du säger själv upp ditt abonnemang på sidan Avtal och abonnemang. Du behöver vara inloggad för att göra detta. Saknar du inloggning kan du registrera och skicka in formuläret på sidan Uppsägning av avtal.

Om en abonnemanget avslutas mitt i en månad kommer debiteringen att ändras i samband med nästkommande månadsskifte. Om abonnemanget till exempel avslutas den 8 augusti, betalar företaget för tjänsten resten av månaden.

Tänk på att om du har ett samarbete med en redovisningsbyrå så måste det samarbetet avslutas innan du kan avsluta abonnemanget. Kontakta din redovisningsbyrå eller läs mer i avsnittet Avsluta samarbete för en tjänst (Visma Advisor) eller Avsluta samarbete för en tjänst (Visma Byråstöd).

Vill du spara din uppgifter innan du avslutar abonnemanget kan du exportera dem från Visma Utlägg.

Exportera data

  1. Välj Rapporter i menyn till vänster.
  2. Välj fliken Inskickade.
  3. Ange ett datumintervall för den data du vill exportera.
  4. Klicka på PDF till höger på varje rad du vill exportera.

Pdf-filerna laddas nu ner och sparas.

Har du data från flera år rekommenderar vi att du kontaktar Visma Spcs Support för få hjälp att exportera.