Skriven hjälp för Visma Utlägg

Som användare i Visma Utlägg kan du registrera utlägg, representation, milersättning och traktamente både på webben och via appen. I tjänsten får du också en översikt av det du har registrerat, dina att-göra-listor och eventuella meddelanden.

Som administratör kan du anpassa utläggsprocessen i Visma Utlägg efter ditt företag. Du kan när som helst justera vilka moment som ska ingå i utläggsprocessen, hur vissa menyer och val ska se ut och vilka användare som ska kunna göra vad.

Här hittar du den skrivna hjälpen för Visma Utlägg. Välj det område du vill veta mer om.