Visma Webshop +

Lägg till och strukturera sidor

Du kan arbeta med två olika menyer i din Visma Webshop + - Huvudmeny och Sidomeny. Det är via de olika menyerna som besökarna på din webbplats navigerar.

Med webbplatsens struktur menas i vilken ordning sidorna ska visas och på vilken nivå de ska ligga. När nya sidor läggs till på din webbplats läggs de till som en huvudsida. En sida på huvudnivå ligger till vänster i listan. Om du flyttar en sida ett steg till höger, blir det en underordnad sida.

Huvudmeny

Huvudmenyn visas högst upp på din webbsida under din logotyp oavsett vilken sidlayout du valt. Vill du inte använda huvudmenyn för navigering på din webbplats kan du dölja sidorna i huvudmenyn.

För sidor i huvudmenyn gäller:

  • Du kan maximalt ha sju huvudsidor, det vill säga sidor vars namn syns i webbplatsens huvudmeny på startsidan.
  • Varje huvudsida kan ha upp till sju undersidor.
  • En underordnad sida visas i menyn först när besökaren har gått in på den sida som den är kopplad till.
  • Du kan som mest ha tre nivåer av sidor i huvudmenyn.

Sidomeny

Sidorna du lägger till i sidomenyn visas enbart på de sidor där du valt en sidlayout med sidomeny.

När du väljer ett layout-alternativ med sidomeny visas innehållet i den vänstra kolumnen likadant på alla sidor. Förutom de sidor du lägger till kan du exempelvis placera bilder eller text, som du vill ska visas likadant på flera sidor, i den vänstra kolumnen.

För sidor i sidomenyn gäller:

  • Du kan som mest ha fyra nivåer av sidor i sidomenyn.
  • Du kan välja om en sida i sidomenyn enbart ska fungera som rubrik för underordnade sidor eller om den också ska kunna ha ett innehåll.
  • När du skapat en sidomeny, visas den alltid i sin helhet på alla sidor där du väljer en layout med sidomeny.

Allmänt för sidor gäller

  • Om du lösenordsskyddar en sida, blir även underordnade sidor skyddade. Funktionen finns tillgänglig i betalversionen av Visma Webshop +.
  • Om du döljer en sida i menyn, döljs även underordnade sidor.

Relaterade avsnitt

Lägg till och strukturera sidor
Lägg till sida
Underordna sidor
Dölj sidor vid publicering

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...