Visma Webshop +

Skapa eller importera artikel

Hantering av artiklar skiljer sig något beroende på om du arbetar med Visma Webshop + fristående eller integrerar programmet mot något av Vismas ekonomiprogram. Välj det avsnitt nedan som passar dina förutsättningar. Varje artikel tilldelas en egen URL, baserad på namnet, i din webshop. Genom att kopiera dess länk, kan du använda den för att lyfta fram artikeln på Facebook eller Instagram.

Tänk på att namnet som du anger för en artikel visas för dina besökare i webshopen, som en del av URL:en. URL:en är statisk och kan inte ändras om du återanvänder ett artikelnummer eller ändrar innehåll för artikeln.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.