Visma Website

Olika typer av element

Du bygger dina sidor med hjälp av olika rubrik-, text- och bildelement. De olika elementen anpassas i storlek efter den sidlayout du valt, medan stil och färg på din sida och dina rubriker ändras utifrån det tema du valt i inställningarna.

När du drar ut element på en sida fylls den på uppifrån och ned. När du dragit ut flera element på en sida byter du placering på dem genom att ta tag i ramen och dra dem till den plats du vill att de ska ha.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.