Visma Website

Uppsägning av ditt abonnemang

När du avslutar och säger upp abonnemanget för Visma Website så kommer din hemsida inte längre att kunna nås av besökare och du kan inte heller logga in för att administrera sidan eller hämta information från den. Tänk på att du som kund ansvarar för att själv lagra den data som är viktig för dig eftersom Visma Spcs inte lagrar någon data längre än 90 dagar efter ditt abonnemangs upphörande.

För att säga upp ditt avtal för Visma Website ska du registrera och skicka in formuläret via sidan Avtal och abonnemang.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...