Skapa länkar till webbsidor eller e-post

Från alla text-, rubrik- och bildelement finns möjlighet att skapa länkar som tar besökaren vidare till exempelvis en annan webbsida.

  1. Klicka på Redigera i elementets ram. Om du ska skapa en länk från en text, markera ordet som ska fungera som länk.
  2. Klicka på Länk alternativt symbolen . En meny med olika länkalternativ visas. Läs mer om de olika alternativen i fältförklaringarna.
  3. Välj vilken typ av länk du vill skapa.
  4. Ange den information som krävs för länken. Läs mer om vad de olika alternativen innebär i fältförklaringarna.
  5. Välj Stäng.

Om du vill ta bort en länk kopplad till en bild väljer du alternativet Inget. För att ta bort en länk från text eller rubrik, markera det länkade ordet och klicka på symbolen .

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.