• Visma Lön 

  Med vår löneserie får du hjälp med hela lönearbetet, allt från lönebesked till kontrolluppgifter. Med arbetsschema och kalender blir det enklare än någonsin!

  Vismas löneprogram
 • Visma Tid 

  Med Visma Tid blir det enkelt att tidsregistrera. Du får full koll på inmatade tider och därmed ett bra underlag för fakturor, löner och rapporter.

  Visma Tid
 • Visma Stämpla 

  En smart internetfunktion till ditt löneprogram. Du och dina medarbetare kan rapportera arbetstider och frånvaro direkt på internet.

  Visma Stämpla
 • Visma Resa & Utlägg 

  Traktamenten och utlägg kan registreras direkt via internet. Uppgifterna förs sedan över till Visma Lön 300 och 600.

  Visma Resa & Utlägg
 • Visma Konsultpaket 

  Med ett Visma Konsultpaket får ditt tjänsteföretag full kontroll på kunder, tidredovisning, fakturering, bokföring och löner.

  Visma Konsultpaket

 

© 2014 Visma Spcs AB  Cookies