Lönekörning med övriga tillägg och avdrag

I den här övningen ska du träna på att skapa en lönekörning där du registrerar några typer av tillägg och avdrag.

Om företaget betalar ut provision eller bonus eller andra lönetillägg är det viktigt att veta hur tilläggen ska hanteras när det gäller skatt och semester.

Om en säljare får provision istället för, eller som en del av, ordinarie lön ska skatt dras enligt tabell. Oftast har säljaren också rätt att få semesterlön på provisionen, så kallad rörlig semesterlön.

På en bonus som betalas ut en eller ett par gånger per år ska det istället dras engångsskatt. Procentsatsen för engångsskatten fastställs varje år av Skatteverket och baseras på vad anställda förväntas tjäna under året.

Förutsättningar

Detta krävs för att göra övningen i

Övningsbolaget AB: Inga förberedelser, men det underlättar om du arbetat igenom området Lönekörningens grunder.
Eget skapat företag: Du måste ha gjort övningen Ny anställd så att du har några anställda att registrera avvikelser på. Det underlättar också om du arbetat igenom området Lönekörningens grunder.

Uppgift

  1. Välj Lönearbete - Kalendarium.
  2. Använd underlagen nedan för att registrera avvikelser eller hitta på egna avvikelser.
  3. Skapa en lönekörning med utbetalningsdatum i månaden efter avvikelsemånaden.
  4. Lås lönekörningen.
  5. Avsluta med att skriva ut lönekörningen, skapa utbetalning och bokföringsunderlag. Vill du inte skriva ut på papper kan du markera motsvarande rutor istället.

Läs mer om funktionen i programmets hjälp, i avsnitten Snabbval lönekörning Övrig tillägg/avdrag och Snabbval Timlön, övertid och Ob.

Underlag

Att tänka på

  • Du kan registrera avvikelserna i kalendariet innan du skapar lönekörningen eller direkt på den anställdes lönebesked när du skapat lönekörningen.
  • När du använder snabbvalet Övriga tillägg/avdrag behöver du också ange en löneart som stämmer med det tillägg eller avdrag du ska göra. Du kan du söka efter en löneart genom att skriva några bokstäver eller siffror som den börjar på. Är du osäker på vilken löneart du ska välja kan du bläddra dig igenom listan i programmet och där läsa lite information om de olika lönearterna.
  • Om du betalar ut ett förskott till en anställd är det enklast att dra av det på lönen samma månad. Om förskottet inte dras av på lönen samma månad måste du både dra skatt och betala arbetsgivaravgifter på beloppet.