Visma Administration 1000

Söka poster

Sök via kolumnerna i listläget

Överst i de flesta kolumner i programmets listlägen finns en urvalsrad som du kan använda för att söka i de olika kolumnerna. Sökraden visas även under fliken Spårning i artikelregistret, kundregistret och leverantörsregistret.

  1. Öppna listläget i den programdel du vill söka i.
  2. Ställ markören på den översta raden i den kolumn du vill söka i.
  3. Skriv in ditt sökord eller ditt sökvillkor och tryck Enter. Du kan använda programmets olika sökvillkor och du kan även söka i flera kolumner samtidigt för att förfina din sökning.

När du har tryckt på Enter visas resultatet av din sökning i listan. Vill du göra om sökningen trycker du på F3 för att komma tillbaka till det senast använda sökfältet. Vill du rensa alla sökvillkor gör du det genom att högerklicka och välja Rensa urval eller trycka Ctrl+F3.

När ett sökvillkor är aktivt är sökraden grönmarkerad.

Sök via knappen Sök

Gör så här om du vill söka en post i list- eller kortläge:

  1. Klicka på knappen Sök eller använd snabbkommandot Ctrl+F för att öppna en dialogruta där du anger de sökvillkor du vill använda.
  2. Ange dina sökvillkor.
  3. Klicka på OK.

Den första post som uppfyller villkoren visas eller markeras. Om det inte är den post du söker kan du söka vidare så här:

  1. Klicka på knappen Sök nästa eller tryck på Ctrl+Pil ned för att söka nästa post.
  2. Klicka på knappen Sök föregående eller tryck på Ctrl+Pil upp för att söka föregående post.

Om det inte finns fler poster som uppfyller villkoret i den sökriktning du har angett visas ett meddelande om det. För att vara säker på att du har sökt igenom hela registret, bör du söka i båda riktningarna.

Sökningen sker i den ordning som anges i fältet Ordningar.

Relaterade avsnitt

Urval/sortering
Sökvillkor
Söka i fält med listknapp
Rutan Sök
Navigering

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...