Visma Administration 1000

Registrera momsfaktura från Visma AutoCollect

Om du har skickat uppdrag till AutoCollect kommer Visma Financial Solutions att göra en sammanställning av de uppdrag som är avslutade och skicka en faktura till dig. Det som debiteras dig är den ingående momsen för påminnelse- och inkassoavgifterna. Momsen redovisar du i din skattedeklaration och kvittar den sedan mot den utgående momsen. På så sätt blir det ingen kostnad för dig.

Har du överlämnat uppdrag till Kronofogden kan det även förekomma uppläggningskostnader för detta på fakturan från Visma Financial Solutions. Skulle din kund ha betalat påminnelseavgiften direkt till dig, istället för till Visma Financial Solutions, så kommer även den att faktureras.

För att underlätta hanteringen av leverantörsfakturor från Visma Financial Solutions kan du använda konteringsmallen AutoCollectkostnader. Om leverantörsfakturan från Visma Financial Solutions endast innehåller momsen för påminnelseavgiften kan du registrera leverantörsfakturan som vanligt och ange momsbeloppet på raden för moms.

Gör så här för att ladda ner och importera konteringsmallen:

  1. Gå till avsnittet Konteringsmallar för nedladdning och klicka på Ladda ner under rubriken Konteringsmall för kostnader för AutoCollect. Instruktion för hur du gör själva nedladdningen och importen hittar du här Ladda ner konteringsmallar.

När konteringsmallen är nedladdad och importerad hittar du den under Bokföring - Konteringsmallar.

När du får din faktura från Visma Financial Solutions registrerar du den genom att använda den importerade konteringsmallen.

Gör så här:

  1. Lägg upp Visma Financial Solutions som leverantör om de inte redan finns upplagda i ditt leverantörsregister. På fliken Lev uppgifter markerar du fältet Kräver OCR/Refnr och du kan även välja att lägga in konteringsmallen så att den alltid föreslås när du ska registrera fakturor från Visma Financial Solutions. Det gör du genom att välja KML76 i fältet Kontmall.
  2. Gå sedan till Inköp - Leverantörsfakturor.
  3. Skapa en ny leverantörsfaktura genom att klicka på Ny (Ctrl+N).
  4. Välj Normal faktura.
  5. Hämta upp Visma Financial Solutions som leverantör med hjälp av listknappen bredvid fältet Levnr.

Nu visas leverantörens namn och ditt eventuella kundnummer hos leverantören.

  1. Fyll i fakturanumret som står på din leverantörsfaktura i fältet OCR/Refnr. Det är inte nödvändigt att skriva in fakturanumret i fältet Fakturanr, men om du gör det kan du se det i listläget för dina leverantörsfakturor.

Om du har lagt in konteringsmall KML76 på Visma Financial Solutions visas den i fältet Kontmall. Du kan också hämta upp konteringsmallen med hjälp av listpilen.

  1. Fyll i de fält som visas i rutan Mallvärde beroende på vilken typ av avgifter Visma Financial Solutions har fakturerat dig. Det finns en konteringsrad för momsen för påminnelseavgiften samt en för eventuell kostnad hos Kronofogden. Raderna flyttas automatiskt ned till tabellen med kontering och belopp när du lämnar den sista raden med Enter-tangenten.

Om din kund har betalat påminnelseavgiften direkt till dig och du har blivit fakturerad detta av Visma Financial Solutions lägger du till en rad med beloppet för påminnelseavgiften och använder det konto som du har angett för påminnelseavgift under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Kontonummer.

  1. Om hela leverantörsfakturan ska bokföras på en resultatenhet eller ett projekt anger du det i fältet Resenh och Projekt. Det är endast de konton som är markerade med resultatenhetrespektive projekt i kontoplanen som blir konterade med resultatenhet respektive projekt. Har du valt resultatenhet och/eller projekt i leverantörsregistret föreslås den i fakturauppgifterna.

Nu är leverantörsfakturan från Visma Financial Solutions konterad och klar.

Så här kan en momsfaktura från Visma Financial Solutions se ut:

Relaterade avsnitt

AutoCollect, fliken Skapa uppdrag
AutoCollect, fliken Pågående uppdrag
AutoCollect, fliken Avslutade uppdrag
Gör inställningar för AutoCollect
Visma AutoCollect
Skicka uppdrag, kommando
Överlämna till Kronofogden, kommando
Hantera inbetalning från Visma AutoCollect

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

(missing or bad snippet)