Överlämna till Kronofogden, kommando

Kommandot Överlämna till Kronofogden hittar du i programdelen Betalningar - AutoCollect, fliken Pågående uppdrag.

När du har skickat i väg ett uppdrag till AutoCollect och kunden inte har betalat, trots att både påminnelse och inkassokrav har skickats, kommer tjänsten att ändra status på ditt uppdrag till Välj åtgärd. Detta innebär att du har möjlighet att välja hur du vill gå vidare med din obetalda faktura. Vill du lämna över uppdraget till Kronofogden väljer du kommandot Överlämna till Kronofogden. En förutsättning för att överlämna ett uppdrag är att organisationsnummer respektive personnummer är angivet. Statusen ändras till Kronofogden när bearbetningen är klar.

När du överlämnar ett uppdrag till Kronofogden innebär det att ett föreläggande med Kronofogden som avsändare skickas ut till din kund och kunden blir debiterad 680 kr. Av detta belopp är 300 kr kostnaden för föreläggandet och 380 kr är Visma Amili kostnad för arbetet med att ansöka om föreläggandet hos Kronofogden. Om uppdraget går ända till utmätning, dvs kundens tillgångar är under utredning, kommer Kronofogden att debitera din kund med ytterligare 600 kr. Om uppdraget avslutas hos Kronofogden utan att de har fått in hela skulden kommer du att bli debiterad utmätningsavgiften.

Visma kommer även att debitera dig 300 kr för föreläggandet, men detta belopp får du tillbaka om kunden betalar sin obetalda faktura.

Läs om hur du hanterar inbetalningar i avsnittet Hantera inbetalning från Visma AutoCollect.

Gör så här:

  1. Välj Betalningar - AutoCollect, fliken Pågående uppdrag.

Rader som har statusen Välj åtgärd, Automatisk bevakning eller Bevakning är möjliga att skicka till Kronofogden.

  1. Markera den faktura du vill gå vidare med till Kronofogden.
  2. Välj kommandot Överlämna till Kronofogden.

När tjänsten har bearbetat uppdraget ändras statusen till Kronofogden.

Uppdraget lämnas över till Kronofogden som arbetar vidare med att driva in skulden enligt sina ordinarie rutiner. Din kund kommer att få information om detta samma dag som uppdraget får status Kronofogden.

Relaterade avsnitt