Inställningar, företagstermometern

Om du i företagstermometern vill kunna visa din balans- eller resultatrapport för en viss period klickar du på knappen Inställningar när du har Företagstermometern aktiv.

Du kan välja mellan följande perioder:

Innevarande år

Visar ackumulerade uppgifter för hela året

Innevarande månad

Visar förändringarna för aktuell månad

Innevarande månad ack

Balansrapporten visar ingående balans plus förändringarna fram till aktuell månads slut.
Resultatrapporten visar årets resultat fram till aktuell månads slut.

Föregående månad

Visar förändringarna i föregående månad.

Föregående månad ack

Balansrapporten visar ingående balans plus förändringarna fram till föregående månads slut.
Resultatrapporten visar årets resultat fram till föregående månads slut.

Eget datumintervall

Visar uppgifter för den valda perioden.

Eget datumintervall ack

Balansrapporten visar ingående balans plus förändringarna fram till det valda slutdatumet.
Resultatrapporten visar årets resultat till det valda slutdatumet.

När du väljer Eget datumintervall eller Eget datumintervall ack kan du själv välja vilken period du vill se uppgifter för. Du kan ange datum för ett tidigare bokföringsår, så länge både från- och tilldatum är inom samma bokföringsår.

Relaterade avsnitt