Visma Administration 1000

Importera länder

Du når programfönstret genom att välja Arkiv - Inställningar - Länder - Ny.

Här kan du importera länder till ditt program. Här finns alla tillgängliga ISO-koder för länder tillsammans med en benämning.

Om du använder Visma AutoInvoice måste dina landskoder vara godkända ISO-koder. ISO-koderna är standardiserade koder för länder och är baserade på standarden ISO 3166. Genom att använda ISO-koder säkerställs att avsändare och mottagare av elektroniska dokument betecknar länder på samma sätt.

Gör så här för att importera länder:

  1. Välj Arkiv - Inställningar - Länder.
  2. Klicka på knappen Ny.
  3. Markera de länder du vill lägga till i ditt program genom att använda markeringsrutan i kolumnen Importera.
  4. Klicka på Plocka.

Relaterade avsnitt

Länder

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.