Sälj fakturor, kommando

Kommandot Sälj fakturor använder du i programdelen Försäljning - Fakturahantering. Du kan också använda det inne på en faktura i programdelen Försäljning - Kundfakturor, men då heter kommandot Sälj faktura.

Att sälja dina fakturor innebär att du säljer en eller flera fakturor till Visma Finance AB och får betalt för dem nästa bankdag. Visma Finance AB tar över fakturahanteringen för den sålda fakturan, det vill säga de skickar fakturan till kunden och sköter påminnelsehanteringen om din kund inte skulle betala i tid. Skillnaden för din kund blir att betalning görs till Visma Finance AB istället för direkt till dig.

När du väljer kommandot Sälj fakturor görs en automatisk kontroll av dina fakturor. Då bedöms kundens kreditvärdighet, fakturauppgifterna och fakturabeloppet. Det görs ingen kreditupplysning, så din kund påverkas inte av kontrollen som görs. Oftast kan en faktura säljas, men ibland finns omständigheter som gör att det inte går.

Avgiften du får betala för att sälja fakturan visas i kolumnen Avgift för att sälja. Avgiften är vanligtvis 2-3% av fakturans totalbelopp och baseras på fakturabelopp och förfallodag. Den angivna procentsatsen är priset för fakturor med 30 dagar till förfallodag. Priset ökar om förfallodagen liggre längre fram i tiden. Fakturor som förfaller inom 7 dagar kan inte säljas. Du väljer alltid själv vilka fakturor du vill sälja.

Följande fakturatyper går inte att sälja:

 • fakturor i annan valuta än SEK

 • räntefakturor

 • kreditfakturor

 • kontantnotor

 • fakturor med negativt fakturabelopp

 • fakturor som är undantagna från skatteplikt

Tjänsten är gratis att aktivera och har inga fasta kostnader. Läs mer om hur du kommer igång och aktiverar den här tjänsten i avsnitten Visma Betalt Direkt, företagsinställningar och Hur kommer jag igång med att sälja fakturor?.

Gör så här för att sälja fakturor:

 1. Skapa dina fakturor på vanligt sätt via Försäljning - Kundfakturor.

Innan du säljer en faktura är det extra viktigt att du kontrollerar att kundens adressuppgifter är uppdaterade, gärna att det finns en e-postadress angiven och att det finns ett organisationsnummer/personnummer på fakturan. På så sätt säkerställer du att Visma Finance AB har korrekta uppgifter för att kunna skicka fakturan och eventuell påminnelse.

 1. Välj Försäljning - Fakturahantering.

Det är bara de fakturor som inte har en markering för skickad som visas i listan och som går att sälja.

 1. Markera den eller de fakturor du planerar att sälja och klicka på kommandot Sälj fakturor. Du kan sälja max 50 fakturor per tillfälle.

Nu öppnas en dialogruta där du ser de fakturor du har markerat. I kolumnen Avgift för att sälja ser du vad det kostar att sälja respektive faktura. I kolumnen Utbetalas visas beloppet du kommer få utbetalt nästa bankdag.

 1. Markera den eller de fakturor du har bestämt dig för att sälja.
 2. Klicka på knappen Sälj fakturor.

Nu skickas informationen om att du vill sälja de markerade fakturorna vidare till Visma Finance AB och du får ett meddelande om att försäljningen är genomförd.

På fakturan som skickas till din kund står det att den kommer från dig, men att den har överlåtits till Visma Finance AB. Fakturan anpassas till den mall som Visma Finance AB använder, men innehållet är detsamma som om du hade skickat fakturan direkt till kunden. Exempel på hur fakturan kan se ut.

Visma Finance AB försöker i första hand att skicka fakturan som en e-faktura. Om det av någon anledning inte går skickas den som e-post och i sista hand som brev.

Om fakturan inte går att sälja visas anledningen till detta i den blå rutan under tabellen. Informationen som visas gäller för den faktura som är markerad.

När försäljningen är genomförd får du ett kvitto på detta, men också en kopia på hur din kunds faktura kommer att se ut. Kvitto och kopia hittar du under Försäljning - Kundfakturor, fliken Spårning. Där kan du också följa fakturans status. Läs mer i avsnittet Kundfakturor, fliken Spårning.

Vill du på ett tydligt sätt se vilka fakturor du har sålt och vilken status de har, kan du lägga till kolumnerna Såld faktura och Status såld faktura i listläget för Försäljning - Kundfakturor. Läs mer om hur du gör det i avsnittet Kolumninställningar.

När du har sålt en faktura så läggs det automatiskt till betalrader för avgiften för att sälja och momsen för den avgiften. Kontot för kundfordran på fakturan kommer att ändras till kontot för fakturaförsäljning. Saldot på fakturan blir det som du ska få utbetalt från Visma Finance AB. När du får pengarna för din sålda faktura bokför du inbetalningen. Läs om hur du gör det i avsnittet Registrera betalning av en såld faktura.

Relaterade avsnitt