Visma Betalt Direkt, företagsinställningar

Visma Betalt Direkt är en tjänst som gör det möjligt att sälja dina fakturor direkt från ditt program. Tjänsten är gratis att aktivera och har inga fasta kostnader. Läs om hur du kommer igång med tjänsten.

Fakturan säljs till Visma Finance AB, du får betalt för fakturan och pengarna kommer in på ditt konto nästa bankdag. Du får alltid se den aktuella kostnaden för att sälja en faktura och kan därefter välja vilken eller vilka fakturor du vill sälja.

Avgiften för att sälja en faktura är vanligtvis 2-3% av fakturans totalbelopp och baseras på fakturabelopp och förfallodag. Den angivna procentsatsen är priset för fakturor med 30 dagar till förfallodag. Priset ökar om förfallodagen ligger längre fram i tiden. Fakturor som förfaller inom 7 dagar kan inte säljas.

När du har sålt din faktura hjälper Visma Finance AB dig med själva fakturahanteringen - de skickar den sålda fakturan till kunden och sköter påminnelsehanteringen om din kund inte skulle betala i tid.

Det är i dagsläget möjligt att sälja fakturor för företag som är aktiebolag, enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag. Fakturorna som säljs kan vara utställda till olika företagsformer, privatpersoner och organisationer.

Att sälja fakturor kan till exempel vara användbart när din likviditet är bunden i dina kundfordringar, men du redan nu har leverantörsfakturor som ska betalas. Du kan välja att sälja enstaka fakturor när det passar dig eller alltid sälja dina fakturor för att ha ett stabilt kassaflöde hela tiden.

Genom att sälja dina fakturor får du dina pengar snabbt, blir effektivare och minskar din administration. Läs mer på vismaspcs.se.

Fakturorna säljs med regress. Det innebär att om din kund inte har betalat fakturan 30 dagar efter förfallodatum, trots påminnelser, så kommer du att få återbetala fakturabeloppet till Visma Finance AB. Även om detta sker så får du fortsatt hjälp med att driva in din fordran och så fort din kund har betalat får du fakturabeloppet återbetalt. Läs mer om detta i Vad händer om min kund inte betalar en såld faktura?.

Möjligheten att sälja fakturor från ditt program finns från och med version 2021.2 av Visma Administration 1000.

Kom igång

För att aktivera tjänsten behöver du vara administratör på Mina tjänster på vismaspcs.se. Det är även du som administratör som kan ge andra användare tillgång till tjänsten Visma Betalt Direkt.

Gör så här för att aktivera dig för tjänsten:

  1. Välj Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Mina tjänster - Visma Betalt Direkt.
  2. Klicka på knappen Kom igång med försäljning av fakturor.

Nu visas en dialogruta med uppgifter som Visma Finance AB behöver för att du ska kunna sälja dina fakturor. Organisationsnummer och bankgironummer hämtas från dina företagsinställningar. Finns inget bankgironummer angivet hämtas ditt PlusGironummer.

  1. Fyll i dina kontaktuppgifter.
  2. Klicka på Nästa.

Nu öppnas ett nytt fönster utanför programmet där du ska besvara några frågor om ditt företag. Eftersom Visma Finance AB levererar finansiella tjänster behöver de ställa vissa frågor om ditt företag för att leva upp till de krav om god kundkännedom som lagen om penningtvätt ställer på finansiella företag.

  1. Följ guiden och svara på frågorna om ditt företag. I det sista steget ska firmatecknaren via sitt BankID godkänna att tjänsten aktiveras.

Nu är tjänsten aktiverad och kan börja användas i programdelen Försäljning - Fakturahantering. Läs mer om hur du säljer fakturor i avsnittet Sälj fakturor, kommando.

Relaterade avsnitt

Sökord: Skicka påminnelse, betalningspåminnelse