Skapa ansökan, kommando

Kommandot Skapa ansökan hittar du i programdelen Betalningar - Skattereduktion.

Genom att använda det här kommandot skapar du en ansökan om skattereduktion till Skatteverket. Markera Skapa fil för att skapa filen som du sedan importerar till Skatteverkets e-tjänst Rot & rut. Det är endast de personer du har markerat på fliken Ansökan som kommer med i filen. Filen skapas i samband med att du väljer Ansök.

Tänk på att om du ska ansöka om skattereduktion för grön teknik så får varje faktura endast innehålla en installation.

Om det finns personer med ofullständiga eller felaktiga personnummer, kommer Skatteverket göra avslag på dessa. Om du vill få med korrekta uppgifter i ansökan avbryter du och justerar dessa uppgifter på fakturan, därefter gör du en ny ansökan. För att dina ändrade uppgifter ska uppdateras måste de sparas, det gör du till exempel genom att byta flik i programmet.

Om flera personer delar på skattereduktionen och det uppstår decimaltal när arbetade timmar ska delas på antalet personer, så avrundas decimaltalen upp till heltal. Är det till exempel tre personer som ska dela på en timmes utfört arbete så ansöker du om skattereduktion för en timme per person, helt enligt Skatteverkets krav.

När du har skapat en ansökan om skattereduktion anses de markerade raderna på fliken Ansökan vara ansökta och flyttas då automatiskt över till fliken Beslut i väntan på besked från Skatteverket. Dessa fakturor får då status Ansökt.

Vill du inte ansöka om skattereduktion via fil avmarkerar du Skapa fil och väljer Ansökt för att de markerade raderna ska flyttas till fliken Beslut. Använd sedan utskriften Underlag - Ansökan om skattereduktion som underlag när du manuellt ansöker på Skatteverkets hemsida.

Relaterade avsnitt