Ansök om skattereduktion för rot- och rutarbete

När kunden har betalat hela sin del av fakturan kan du skapa en ansökan om skattereduktion i programmet. Ansökan skapas för den del av fakturan som kunden får göra rot- och rutavdrag för. Själva ansökan görs sedan elektroniskt via Skatteverkets e-tjänst Rot & rut.

  1. Välj Betalningar - Husarbete.

På fliken Ansökan visas endast de kundfakturor som är ansökningsbara, det vill säga de fakturor där kunden har betalat hela sin del av fakturan. Observera att om du har gjort en bortskrivning i samband med kundens inbetalning kommer fakturan inte att bli ansökningsbar.

  1. Ange ansökningsdatum i fältet ovanför tabellen. Dagens datum föreslås automatiskt.
  2. Markera de rader som du vill ansöka för. Du kan antingen markera dem en i taget eller välja kommandot Markera alla för att markera alla i listan på en gång.
  3. Välj kommandot Skapa ansökan för att skapa ansökan till Skatteverket.
  4. Markera Skapa fil.
  5. Ange en sökväg till var filen ska sparas och en sökväg till Skatteverkets e-tjänst för Rot & rut.
  6. Välj Ansök och ett meddelande om att filen är skapad visas.
  7. Klicka på OK.

Har du angett sökvägen till Skatteverkets e-tjänst så öppnas din webbläsare och du kan direkt göra din elektroniska ansökan genom att importera filen till Skatterverkets e-tjänst. För att använda Skatteverkets e-tjänst Rot & rut krävs e-legitimation. Läs mer på skatteverket.se.

Oavsett om du har valt att skapa fil eller inte kommer de rader som var med i ansökan att flyttas till fliken Beslut i väntan på besked från Skatteverket. Raderna har nu status Ansökt.

Vill du ha en utskrift över de personer du har ansökt om skattereduktion för kan du skriva ut Underlag - Ansökan om skattereduktion under Skriv ut.

Relaterade avsnitt

Husarbete, fliken Ansökan
Husarbete, fliken Beslut
Husarbete, fliken Översikt husfakturor
Husarbete i Visma Administration 1000
Gör inställningar för att fakturera rotarbete/rutarbete
Skapa kundfakturor som innehåller rotarbete/rutarbete
Delansök om skattereduktion för rotarbete/rutarbete
Registrera betalning från Skatteverket
Ångra ansökningar, kommando
Ångra registrering av betalning från Skatteverket
Underlag - Ansökan om skattereduktion, utskrift

Supportforum

Ta del av hur 42 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.