Ansök om skattereduktion för husarbete/grön teknik

När kunden har betalat hela sin del av fakturan kan du skapa en ansökan om skattereduktion i programmet. Ansökan skapas för den del av fakturan som kunden får göra avdrag för. Själva ansökan görs sedan elektroniskt via Skatteverkets e-tjänst.

Tänk på att om du ska ansöka om skattereduktion för grön teknik så får varje faktura endast innehålla en installation.

  1. Välj Betalningar - Skattereduktion.

På fliken Ansökan visas endast de kundfakturor som är ansökningsbara, det vill säga de fakturor där kunden har betalat hela sin del av fakturan. Observera att om du har gjort en bortskrivning i samband med kundens inbetalning kommer fakturan inte att bli ansökningsbar.

  1. Ange ansökningsdatum i fältet ovanför tabellen. Dagens datum föreslås automatiskt.
  2. Markera de rader som du vill ansöka för. Du kan antingen markera dem en i taget eller välja kommandot Markera alla för att markera alla i listan på en gång.
  3. Välj kommandot Skapa ansökan för att skapa ansökan till Skatteverket.
  4. Markera Skapa fil.
  5. Ange ett nummer på ansökan. Detta görs första gången du skapar en fil. Numret blir unikt för den aktuella ansökan och för kommande ansökningar räknas numret upp automatiskt. Ansökningsnumret finns med i filen som skapas.
  6. Ange en sökväg till var filen ska sparas och en sökväg till Skatteverkets e-tjänst. Har du angett en sökväg för Ansökan skattereduktion under Arkiv - Sökvägar/Filnamn, fliken Filer till/från myndigheter och banker är det den som föreslås.
  7. Välj Ansök och ett meddelande om att filen är skapad visas.
  8. Klicka på OK.

Har du angett sökvägen till Skatteverkets e-tjänst så öppnas din webbläsare och du kan direkt göra din elektroniska ansökan genom att importera filen till Skatterverkets e-tjänst. För att använda Skatteverkets e-tjänst krävs e-legitimation. Läs mer på skatteverket.se.

Oavsett om du har valt att skapa fil eller inte kommer de rader som var med i ansökan att flyttas till fliken Beslut i väntan på besked från Skatteverket. Raderna har nu status Ansökt.

Vill du ha en utskrift över de personer du har ansökt om skattereduktion för kan du skriva ut Underlag - Ansökan om skattereduktion under Skriv ut.

Relaterade avsnitt