Visma Administration 1000

Skapa rabattformat, kommando

När du ska läsa in en rabattfil tillsammans med en prisfil behöver du ett rabattformat. Det finns ett antal rabattformat i programmet, men om det inte finns det du behöver kan du skapa ett eget. Det gör du via kommandot Skapa rabattformat i programdelen Artiklar/Lager - Prisinläsning.

Relaterade avsnitt

Skapa nytt rabattformat

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

(missing or bad snippet)