Visma Administration 1000

Skicka org-/personnr, kommando

Kommandot Skicka org-/personnr hittar du i programdelen Betalningar - AutoCollect, fliken Pågående uppdrag.

När du skickar ett uppdrag till tjänsten AutoCollect innebär det att en påminnelse skickas automatiskt till din kund. Om kunden inte betalar, trots påminnelse, skickas även ett inkassokrav ut automatiskt.

För att AutoCollect ska kunna skicka ett inkassokrav till din kund krävs det att uppdraget har ett korrekt organisationsnummer eller personnummer. Om denna uppgift saknas i de uppdrag som är på väg till inkasso får du information om det genom att uppdraget får status Org-/personnr saknas och visas i röd färg. Du har då möjliget att via kommandot Skicka org-/personnr skicka den korrekta uppgiften till AutoCollect och samtidigt uppdateras den i kundregistret.

Gör så här:

  1. Välj Betalningar - AutoCollect, fliken Pågående uppdrag.

Rader som har statusen Org-/personnr saknas behöver åtgärdas för att kunna skickas till inkasso.

  1. Markera den aktuella raden.
  2. Välj kommandot Skicka org-/personnr.

I dialogrutan som öppnas visas det organisationsnummer eller personnummer som finns angivet på kunden i kundregistret.

  1. Kontrollera att organisations-/personnumret stämmer eller ange korrekta uppgifter. Organisations-/personnumret uppdateras även i kundregistret. För personnummer rekommenderas formatet ÅÅÅÅMMDD-NNNC.
  2. Klicka på Skicka.

När tjänsten har bearbetat uppdraget ändras statusen till Inkasso och AutoCollect skickar ut ett inkassokrav till kunden.

Relaterade avsnitt

AutoCollect, fliken Skapa uppdrag
AutoCollect, fliken Pågående uppdrag
AutoCollect, fliken Avslutade uppdrag
Gör inställningar för AutoCollect
Visma AutoCollect
Skicka uppdrag, kommando
Hantera inbetalning från Visma AutoCollect
Registrera momsfaktura från Visma AutoCollect

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

(missing or bad snippet)