Sök mottagare e-faktura, kommando

Kommandot Sök mottagare e-faktura når du under Försäljning - Kunder.

Med detta kommando kan du söka i hela ditt kundregister efter vilka kunder som vill ta emot e-faktura från dig. När sökningen är klar markerar du vilka du vill skicka e-faktura till och utskriftsvalet för dessa kunder kommer då att ändras till E-faktura eller Kivra. Detta gäller för dokumenttyperna Faktura, Kreditfaktura och Räntefaktura. Nästa gång du skapar en faktura till någon av de här kunderna kommer utskriftsvalet att vara satt till E-faktura eller Kivra.

Vill du kontrollera om enstaka kunder vill ta emot e-faktura gör du det under Försäljning - Kunder, fliken Utskriftsval och knappen Kontrollera.

Innan du utför kommandot är det bra om du kontrollerar att du har angett organisationsnummer på dina kunder, alternativt personnummer eller e-post för privatpersoner. För att det ska gå att söka mottagare på din kunds e-postadress behöver den vara verifierad hos Kivra.

Gör så här:

  1. Välj Försäljning - Kunder.
  2. Välj kommandot Sök mottagare e-faktura.

Nu visas en dialogruta med information om det finns kunder som inte har organisationsnummer, alternativt personnummer eller e-post och hur lång tid sökningen beräknas ta.

  1. Klicka på Starta sökning.

När sökningen är klar visas en dialogruta med en lista över de kunder som vill ta emot e-faktura från dig. Alla kunder i listan är förmarkerade.

  1. Se till att de kunder du vill skicka e-faktura till är markerade och klicka på Välj markerade.

Nu ändras utskriftsvalet till E-faktura eller Kivra för dokumenttyperna Faktura, Kreditfaktura och Räntefaktura. Du hittar inställningen under Försäljning - Kunder, fliken Utskriftsval.

Läs om hur du skickar e-faktura i avsnittet Skicka dokument som e-faktura, brev eller e-post.