Visma Administration 1000

Gör en anmärkningskontroll

Du når denna tjänst från kund- och leverantörsregistret och när du skapar en order, kundfaktura eller leverantörsfaktura.

  1. Välj kommandot Kreditupplysning.

Programmet söker direkt på de uppgifter som finns registrerade på kunden/leverantören i Visma Administration 1000. I sökresultatet visas maximalt 25 träffar från respektive register.

  1. Har du fått för få träffar eller fler träffar kan du förfina sökvillkoren och klicka på knappen Sök för att få fram en ny träfflista.
  2. Markera en kund/leverantör i listan och klicka på knappen Anmärkningskontroll.

Fönstret Anmärkningskontroll öppnas och ger dig information om kunden/leverantören. Du kan se kundens/leverantörens uppgifter och om kunden/leverantören har några anmärkningar

  1. Klicka på knappen Skriv ut för att skriva ut anmärkningskontrollen.

Ett nytt fönster visas där du kan välja att skriva ut informationen på till exempel papper eller till en pdf.

  1. Klicka på knappen OK när du är klar. Tänk på att informationen då försvinner, därför kan det vara lämpligt att först skriva ut anmärkningskontrollen.

Relaterade avsnitt

Gör en kreditupplysning
Överför leverantörsuppgifter
Överför kunduppgifter
Skapa en bevakning

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

(missing or bad snippet)