Gör en kreditupplysning

Här beskrivs hur du gör en kreditupplysning från ditt program. Om du gör en kreditupplysning på privatperson, enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag, krävs det att du verifierar dig med BankID.

Enklast gör du en kreditupplysning från kund- eller leverantörsregistret eller när du skapar en order, kundfaktura eller leverantörsfaktura.

  1. Välj kommandot Kreditupplysning.

Programmet söker direkt på de uppgifter som finns registrerade på kunden/leverantören i Visma Administration 1000.

I sökresultatet visas maximalt 25 träffar från respektive register.

  1. Har du fått för få träffar kan du förfina sökvillkoren och klicka på knappen Sök för att få fram en ny träfflista.
  1. Markera en kund/leverantör i listan och klicka på knappen Kreditupplysning.

Om du gör en kreditupplysning på privatperson, enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag får du nu verifiera dig med BankID. För att verifieringen ska fungera behöver din e-postadress vara kopplad till din e-legitimation.

Fönstret Kreditupplysning öppnas och ger dig information om kunden/leverantören. Du kan se kundens/leverantörens uppgifter, om det finns några anmärkningar och hur kundens/leverantörens omsättning, limit och rating ser ut. En kreditupplysning på företagsformerna kommun, myndighet, ekonomisk förening, ideell förening, stiftelse eller trossamfund innehåller inte uppgifter om rating.

  1. Klicka på knappen Skriv ut om du vill skriva ut kreditupplysningen. Du kan spara den som pdf eller skriva ut den till bildskärm eller skrivare.
  2. Klicka på knappen OK när du är klar. Tänk på att informationen nu försvinner och att det därför kan vara lämpligt att först skriva ut kreditupplysningen.

Relaterade avsnitt